Sådan behandler Plus Bolig din klage

Når Plus Bolig modtager en klage over en nabo, så sender vi en bekræftelse på modtagelse af klagen indenfor to arbejdsdage.

#

Når Plus Bolig modtager en klage over en nabo, så sender vi en bekræftelse på modtagelse af klagen indenfor to arbejdsdage.

 

Klagens karakter vurderes, og relevante personer inddrages.

 

 

 

 

Når klagen er behandlet, anses sagen for afsluttet, hvis vi ikke hører mere. Derfor er det vigtigt, at der indsendes en ny klage, hvis overtrædelserne fortsætter.

 

Hvis problemet ikke bliver løst, og der igen klages over samme overtrædelse, kan beboerrådgiveren beslutte, at der skal sendes endnu en advarsel.

 

Fortsætter overtrædelserne og indgives der endnu en klage, vil det blive vurderet, hvilke sanktioner dette vil få for lejeforholdet.

 

Plus Bolig har ifølge Almenlejelovens bestemmelser ret til for opsige eller ophæve lejemålet. Det er ikke en forudsætning, at der er modtaget flere advarsler, før der kan indtræde sanktioner for lejeforholdet.

 

Afhængig af klagens art, forældes klagen efter ½ - 1 år.

 

Beboerklagenævn
Bliver du uenig med Plus Bolig og skulle det ske at vi ikke kan nå til enighed, har du mulighed for at klage til beboerklagenævnet.
Det koster et gebyr at indbringe en klage for beboerklagenævnet, men du kan læse mere om dine muligheder her

Du kan hente vores klageblanket her

link

Otte gode råd til at forebygge og løse nabokonflikter

info