Råderet Skip til hoved indholdet

Du kan sætte dit eget præg på boligen

Du kan ændre på din bolig med råderetten

 

Som lejer har du ret til at sætte dit personlige præg på din bolig. 

Reglerne om råderet giver dig mulighed for at forbedre eller ændre din almene bolig.

Inden du går i gang med arbejdet, skal du kontakte Plus Bolig. Det er vigtigt, for der kan være forskellige krav til materialer og udformning af arbejdet og ikke mindst, hvad du skal retablere, når du fraflytter boligen. Reglerne fremgår af det råderetskatalog, der er vedtaget i din afdeling.

Der er to former for råderet:

 • Individuel råderet – bruges, hvis du vil lave individuelle forbedringer eller forandringer i din bolig.
 • Kollektiv råderet – bruges, hvis I som afdeling vil lave forbedringer i boligerne. 


Vi har samlet information om råderetten her

 • Individuel råderet betyder, at du må lave forbedringer og forandringer i din bolig. Dem skal du selv betale for.  Det er dit ansvar at anvende korrekte materialer, og at arbejdet bliver udført håndværksmæssigt korrekt.

  Forbedring af din bolig:

  En forbedring forøger værdien af dit lejemål. Det kan være et nyt køkken eller et nyt badeværelse. Laver du en forbedring af dit lejemål, kan du få en godtgørelse, når du flytter. Det betyder også, at du ikke skal reetablere, når du flytter. ”Reetablere” betyder, at du skal føre lejligheden tilbage til det gamle udseende igen.

   

  Forandring af din bolig:

  En forandring øger ikke værdien af dit lejemål og giver ikke ret til godtgørelse, når du flytter.

  En forandring er, når du for eksempel river en væg ned, sætter en skillevæg op eller blænder en dør. Nogle forandringer kan være permanente, andre kan Plus Bolig kræve retableret ved fraflytning.

 • Du skal have en skriftlig tilladelse fra Plus Bolig, inden du går i gang med dit råderetsarbejde. Og når arbejdet er udført, skal det godkendes af Plus Bolig.

   

  Du får en skriftlig tilladelse ved at sende en mail til synpost@plusbolig.dk med følgende oplysninger:

   

  • Navn og adresse
  • Beskrivelse af arbejdet samt tidspunkt for udførelse
  • Liste over materialer/inventar (type, model, fabrikat mv.)
  • Eventuelle tegninger
  • Prisoverslag (det skal være dokumenterede udgifter til momsregistrerede virksomheder).

   

  Du må først gå i gang med arbejdet, når du har fået en skriftlig godkendelse af Plus Bolig - og i nogle tilfælde skal kommunen give tilladelse til ændringer i boligen.

  Du skal forvente en behandlingstid, hos Plus Bolig, på 6-8 uger, i forhold til råderetsansøgninger. 

   

  Vær opmærksom på, at Plus Bolig kan opkræve et gebyr for behandling og godkendelse af ansøgningen. 

 • Afdelingsmødet beslutter at gennemføre bestemte forbedringer efter den enkelte lejers ønske. Det kaldes for kollektiv råderet.

  Når afdelingsmødet beslutter sig for at udføre råderetsarbejder, er det Plus Bolig, der står for at gennemføre arbejdet. 

  Afdelingen optager et lån til at finansiere arbejdet. Lånet, inklusive omkostninger, forrentes og afdrages via en huslejeforhøjelse, i lånets løbetid.

   

   

  Klik her for at se hvad der er vedtaget i den enkelte boligafdeling.
 • Som lejer i en almen bolig har du ret til at få lavet almindelige installationer i boligen, for eksempel installation af vaskemaskine eller opvaskemaskine. Du skal give Plus Bolig besked om installationen, inden arbejdet udføres. Det gør du ved at sende en mail til raaderet@plusbolig.dk.

   

  Du skal selv dække alle udgifter til vedligeholdelse og til reparation af det installerede.

Læs mere om råderet

BL har udgivet en folder om råderetten. Her kan du læse meget mere om dine muligheder for forbedringer af boligen.