Generel information om Plus Boligs byggeprojekter Skip til hoved indholdet

Herunder gives en generel beskrivelse af hvordan byggeprojekter håndteres i Plus Bolig.

Faser i et byggeprojekt

Følg med processen

General.AltTexts.AnimatedArrow
Vælg en fase:


Hvordan bygger og renoverer Plus Bolig?

 

Plus Bolig opdaterer løbende boligmassen, for at sikre attraktive hjem for beboerne. Derfor er det vigtigt at skabe funktionelle og fremtidssikrede boliger, gennem løbende udvikling af byggeprojekter. Årsager kan være at byggeriets generelle tilstand er dårlig, at der er behov for en energirenovering eller bedre indeklima-komfort og sundhed. Desuden er der penge at spare på forbrugsregningerne, efter endt renovering.

Alle byggeprojekter er forskellige, men de kan medføre huslejestigninger og eventuelt genhusning af beboere. Plus Bolig vil løbende informere afdelingens beboere gennem nyhedsbreve, orienteringer, varslinger og beboermøder.

Beboerne stemmer altid om en renovering eller helhedsplan, før projektet kan sættes i gang. 

Oversigt over byggeprojekter

Vil du følge med i Plus Boligs byggeprojekter?

Hvem foreslår, beslutter og udfører? 

Hos Plus Bolig skabes byggeprojekter på baggrund af beboeres ønsker og behov. De opvejes imod hvad der er praktisk og økonomisk muligt, samt om projektet er bæredygtigt på langt sigt. Byggeprojektet skal godkendes af Plus Boligs organisationsbestyrelse, beboerne i den berørte afdeling samt kommunen, før projektet kan sættes i gang.

 

For hvert byggeprojekt udpeges en projektansvarlig, fra Plus Boligs byggetekniske afdeling. Han/hun har overordnet ansvar for projektets indhold, udarbejdelse og udførelse - og fungerer som bindeled imellem beboere, byggeparter og myndigheder.

 

For at varetage beboernes interesser bedst muligt, nedsættes et byggeudvalg, bestående af beboere. Gennem hele projektet afholdes løbende møder med deltagelse af byggeudvalg samt Plus Boligs projektansvarlige og byggeledelsen på det specifikke projekt.

Hvordan finansieres byggeprojekter?

Byggeprojekter finansieres delvist gennem egenfinansiering, herunder henlæggelser, lån og eventuelt huslejestigninger. Ved henlæggelser forstås penge, som afdelingens beboere betaler gennem huslejen og lægger til side til drift og vedligehold.

Ud over egenfinansiering kan der søges støtte fra Plus Boligs dispositionsfond, Landsbyggefonden, kommunen eller staten - alt efter det enkelte projekt. 

Hvilke typer byggeprojekter har Plus Bolig?

  • Renovering: Istandsættelse og/eller udskiftning af udvalgte bygningsdele, eksempelvis tag-  facade- eller vinduer. Renoveringer kan også omfatte udearealer. Alt efter projektets kompleksitet, kan der komme genhusning, hvor beboere midlertidigt flytter til en anden bolig.

 

  • Helhedsplan: Overordnet renoveringsplan, totalrenovering, som normalvis gælder både indendørs og udendørs. Byggeriet støttes af Landsbyggefond og kommune, som også stiller øgede krav til byggeriet. Helhedsplaner kræver ofte genhusning af beboere.

 

  • Nybyggeri: Nye boliger anlægges ofte på en tom grund, men det kan være en fordel at nedrive og bygge nyt, hvis den eksisterende bebyggelse ikke kan omdannes bæredygtigt. Det vurderes fra projekt til projekt, med inddragelse af beboerne. 

Dokumenter

Beboerne orienteres løbende omkring de enkelte byggeprojekter. Det sker eksempelvis gennem informationsmøder, foldere, nyhedsbreve og orienteringer. Derudover sendes varslinger til de enkelte lejemål, før håndværkerne går i gang. Hold gerne øje med infotavlerne, som opsættes i din afdeling. 

Herunder ses generel information.